FÖR MEDLEMMAR

Kallelse till medlemsmöten skickas ut via mejl.

Cityväktarna är ute och patrullerar måndag-fredag 12.15-18.15 och lördag 10.00-16.00. Cityväktarnas uppdrag är att hålla ordning och trygghet i stadens offentliga rum. Polis ska alltid tillkallas vid brått. Du når Cityväktarna på telefon 0763-05 77 81.